Trustee's Message

Name Here

Trustee

  • Students 3000+
  • Staff 50+

Trustee's Message

  • દરેક વ્યક્તિના જીવન ઘડતરમાં શિક્ષણ ઉપરાંત સંસ્કારનું મહત્વ છે. આ શીક્ષનૃપી સાગરમાં શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન તરીકે "હરિકૃષ્ણ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ" એક વિશાળ વટ વૃક્ષ બનીને શાખાઓ વિસ્તારતું રહ્યું છે.

  • બાલભવન થી ધોરણ - ૧૨ સુધી વિસ્તરણ કરીને શાળાએ પરિવાર, સમાજ, તેમજ રાષ્ટ્રને ઉપયોગી એવા યુવાપેઢીનું સર્જન કર્યું છે.